Defterdarlık Makam
Telefon:(248) 233 16 43 
Fax:(248) 233 13 22
Adres : Defterdarlık 4. Kat


Personel Müdürlüğü
Müdür: Hüseyin SÖYLEMEZ
Telefon: (248) 234 18 93
Fax: (248) 233 57 31
Adres: Defterdarlık 4. Kat


Muhasebe Müdürlüğü
Müdür: Ali TÜRK
Telefon: (248) 233 23 24 – 328
Fax: (248) 234 05 62
Adres: Defterdarlık 3. Kat


Muhakemat Müdürlüğü
Müdür: Mehmet TUYUN
Telefon: (248) 233 23 24 – 416
Fax: (248) 233 80 40
Adres: Defterdarlık 4. Kat


Gelir Müdürlüğü
Müdür (Vekil): Abdullah ORUÇ
Telefon: (248) 233 23 24 – 509
Fax: (248) 233 34 67
Adres: Defterdarlık 5. Kat


Vergi Dairesi Müdürlüğü
Müdür: Uğur İNAN
Telefon: (248) 233 23 24 – 210
Fax: (248) 234 33 71
Adres: Defterdarlık 1. ve 2. Kat