DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Defterdarlığımızda 14 Şubat 2019 Tarihinde Defterdar Başkanlığında Merkez ve İlçe Birim Amirlerinin Katılımı İle Toplantı Yapıldı. Toplantıda Defterdarlığımız Görev Alanına Giren Konularda(Muhakemat,Muhasebe,Saymanlık Hizmetleri,Vergi Konuları,v.s.) 2018 Yılı Faaliyetlerimiz Değerlendirildi.2019 Yılında ise Yapılacak İşler Planlandı.