Valimiz Sayın Hasan ŞILDAK’ın Defterdarlığımızı Ziyareti